Dni darmowej dostawy dla zamówień powyżej 1000zł. Promocja obowiązuje w dniach 28.02.2021 oraz 01.03.2021.
phone_iphone 796 706 796

Kategorie

Informacje

Reklamacje i zwrotyUprawnienie do odstąpienia od umowy

1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres PPHU Flori Paweł Bilski, Szerzyna 12, 46-146 Strzelce.
1.2. Termin 1-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
1.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

  • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  • towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  • dostarczania prasy;


1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
PPHU Flori Paweł Bilski
Szerzyna 12, 46-146 Strzelce
1.5. Zwracany przez Klienta Towar wraz z dokumentem zakupu jak paragon lub faktura vat powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
1.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

1.7. Prawo do odstąpienia od umowy obejmuje produkty przedstawione na zdjęciach głównych na której widoczna jest kolorystyka, ewentualnie materiał obiciowy oraz takie parametry jak wymiary.

1.8. Każdorazowo meble wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta, który może podać dowolny wymiar, kolorystykę inną niż ta przedstawiona na zdjęciu produktu lub inne indwidualne cechy produktu.

1.9 Odstąpienie od umowy należy przesłać listownie na podany adres firmy lub mailowo wypełniając poniższy wzór odstapienia od umowy, który należy własnoręcznie podpisać oraz dołączyć skan/kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura).

1.10 Zwracane meble należy odesłać na adres:
PPHU Flori Paweł Bilski
Szerzyna 12, 46-146 Strzelce

1.11 Po oględzinach jeżeli meble nie nosza śladów użytkowania, jeżeli są nieodpakowane, nieuszkodzone i nadają się do ponownej odsprzedaży w ustawowym terminie zwracane są pobrane od klienta należności.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - pobierz tutaj.


Reklamacje dotyczące Towarów

1.1. PPHU Flori Paweł Bilski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bok@florimeble.pl. PPHU Flori Paweł Bilski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
1.3. PPHU Flori Paweł Bilski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
1.4 Standardowo czas realizacji reklamacji to do 30 dni roboczych. 

1.5 Meble posiadają gwarancję producenta - wszelkie reklamacje realizowane są przez producenta mebli.

 

1.6 Procedura realizacji reklamacji:

 

  • 1. po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji następuje rozpatrzenie reklamacji w podanym w regulaminie czasie,
  • 2. wstępne rozpatrzenie reklamacji następuje po uzyskaniu opisu wad produktu oraz zdjęć przesłanych przez klienta,
  • 3. jeżeli reklamacja zostaje uwzględniona następuje przekierowanie reklamacji do producenta mebli,
  • 4. wadliwe meble są odbierane do naprawy,
  • 5. meble trafiają do producenta i jeżeli producent mebli stwierdzi, że nie jest możliwa naprawa wykonywane są nowe meble,
  • 6. naprawione lub nowe meble dostarczane są do klienta.

 

1.7 Klient jest zobowiązany w jak najkrótszym czasie tj. do 7 dni roboczych wydać meble kierowcy z firmy przewozowej wskazanej przez producenta lub sprzedawcę mebli lub producentowi. Transport mebli organizuje sprzedawca tj. PPHU Flori Paweł Bilski lub producent mebli.

 

1.8 Klient nie może wskazać firmy transportowej, która odbierze i dostarczy meble reklamacyjne.

1.9. Nie wydawanie - przetrzymywanie wadliwego towaru przez klienta będzie skutkowało anulowaniem reklamacji.

1.10. Reklamacje realizowane są w siedzibie firmy producenta danego mebla.

1.11. PPHU Flori Paweł Bilski jako sprzedawca wychodząc na przeciw zaistniałej sytuacji reklamacyjnej zleca zewnętrznej firmie transportowej odbiór mebla i Kupujący (Klient) musi dostosować się do wyznaczonej daty i przedziału godzinowego na odbiór mebli do reklamacji.

1.12 Do mebli koniecznie należy dołączyć WYPEŁNIONY PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - WZÓR DO POBRANIA PONIŻEJ. NA PROTOKOLE KONIECZNIE NALEŻY WPISAĆ DOKŁADNY OPIS REKLAMACJI, SWOJE DANE ORAZ NUMER ZAMÓWIENIA PODANY NA DOKUMENCIE DOSTAWY.

1.13 Jeżeli z winy Kupującego (Klienta) nie będzie możliwy odbiór reklamowanego towaru w podanym przez firmę transportową czasie to klient jest zobowiązany na własny koszt odesłać towar w taki sposób aby nie uległ zniszczeniu czy dodatkowym uszkodzeniom.

 

Wzór protokołu reklamacyjnego - pobierz tutaj.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. PPHU Flori Paweł Bilski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PPHU Flori Paweł Bilski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Rynek 3, 63-630 Rychtal, mailowo pod adres sklep@florimeble.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. PPHU Flori Paweł Bilski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Top